Whey protein uống như thế nào bao nhiêu là đủ ?

Có khách hàng ở vừa mua sản phẩm Đã tiết kiệm trong đơn hàng này