Whey Protein có thực sự nguy hiểm không ?

Có khách hàng ở vừa mua sản phẩm Đã tiết kiệm trong đơn hàng này