vào thời điểm nào là tốt nhất ?

Có khách hàng ở vừa mua sản phẩm Đã tiết kiệm trong đơn hàng này