Superset là gì trong tập luyện thể hình

Có khách hàng ở vừa mua sản phẩm Đã tiết kiệm trong đơn hàng này