Số đo 3 vòng chuẩn của nữ là bao nhiêu?

Có khách hàng ở vừa mua sản phẩm Đã tiết kiệm trong đơn hàng này