Serious mass dùng được bao lâu

Có khách hàng ở vừa mua sản phẩm Đã tiết kiệm trong đơn hàng này