Ngày nào chúng ta cũng đều ăn nhiều trứng có tốt không?