Nạp bao nhiêu gam Protein/ngày là đủ ?

Có khách hàng ở vừa mua sản phẩm Đã tiết kiệm trong đơn hàng này