Intermittent Fasting có an toàn không?

Có khách hàng ở vừa mua sản phẩm Đã tiết kiệm trong đơn hàng này