Đối với một chén cơm chứa bao nhiêu Calo để cung cấp cho cơ thể

Có khách hàng ở vừa mua sản phẩm Đã tiết kiệm trong đơn hàng này