Đối với một chén cơm chứa bao nhiêu Calo để cung cấp cho cơ thể