Đánh giá rule 1

Có khách hàng ở vừa mua sản phẩm Đã tiết kiệm trong đơn hàng này