Cuộc sống hiện tại của lực sĩ Lý Đức sau 10 năm giải nghệ