Chỉ số BMI là gì? Cách tính chỉ số BMI?

Có khách hàng ở vừa mua sản phẩm Đã tiết kiệm trong đơn hàng này