BMR là gì ? Ý nghĩa của BMR trong việc giảm cân

Có khách hàng ở vừa mua sản phẩm Đã tiết kiệm trong đơn hàng này