Bài tập plank cho người mới bắt đầu

Có khách hàng ở vừa mua sản phẩm Đã tiết kiệm trong đơn hàng này