Bài tập cẳng tay

Có khách hàng ở vừa mua sản phẩm Đã tiết kiệm trong đơn hàng này