Axit lactic là năng lượng hay kẻ thù của cơ bắp gymer

Có khách hàng ở vừa mua sản phẩm Đã tiết kiệm trong đơn hàng này