Ultimate Casein (2,27kg) - Dinh Dưỡng Thể Hình - Whey protein chính hãng

Ultimate Casein (2,27kg)

1.200.000

Mỗi bữa ăn 33 gram (2 muỗng) chứa 24 gam protein, 9,9 gam EAAs và 4,6 gram BCAAs

Support
Danh mục:
brand-icon_1