Platinum L-Carnitine 180 viên

700.000 650.000

L-Carnitine hỗ trợ chuyển hóa chất béo thành năng lượng