Mass Effect Revolution 13lbs (5.9kg)

1.700.000 1.600.000

Mass S.A.N cao năng lượng siêu sạch,50g protein, ít béo,nhiều xơ,carb phức tạp,5g creatine,tổng hợp cơ bắp,chống dị hóa