Iso Hd 4.9lbs (2.2kg)

1.650.000 1.500.000

Bpi IsoHd là một dạng bột whey protein tinh khiết nhất giúp nhanh chóng hấp thu vào cơ bắp của bạn ngay sau khi luyện tập.