Impact whey protein 5.5lbs (2.5kg)

1.400.000

Impact Whey Protein.

+ Cung cấp lên đến 80% Protein mỗi lần dùng.

+ Giúp phục hồi, phát triển và duy trì các nhóm cơ.

+ Cung cấp hơn 2g Luxin.

còn 26 hàng